III CONCURSO INTERNACIONAL DE PIANO "CIDADE DE VIGO"

(Edición Martha Argerich)

 • CONCURSO INTERNACIONAL DE PIANO
  "CIDADE DE VIGO"

Bases

 •  

BASES DO III CONCURSO INTERNACIONAL DE PIANO "CIDADE DE VIGO"

(Edición Martha Argerich)

 

1) A Asociación de Música Clásica de Galicia (AMCG) organiza o III Concurso Internacional de Piano “Cidade de Vigo”, que se celebrará no auditorio “Martín Códax” do Conservatorio superior de música de Vigo (Calle Manuel Olivié, 23), do 16 ao 20 de abril del 2019.

2) Os concursantes deberán estar presentes na presentación e no sorteo, que será público. En caso de non poder presentarse ao sorteo, deberán de enviar á nosa organización unha declaración xurada o xustificante escaneados, explicando os motivos, e a AMCG decidirá se iso é posible.

O orden de actuación dos concursantes manterase en posteriores rondas. O calendario do concurso será o seguinte:

 • 15 de abril ás 19:30: Ceremonia e concerto de apertura del concurso 
 • 16 de abril ás 9:00: Recepción dos participantes y sorteo.
 • 16 de Abril ás 10:00: Primeira rolda
 • 17 de abril ás 10:00 : Primeira rolda. 
 • 18 de abril ás 10:00 : Primeira rolda. 
 • 19 de abril ás 10:00 : Semifinal 
 • 20 de abril ás 16:00: Final, deliberación do xurado e entrega de premios  

3) Os pianistas de calqueira nacionalidade, SEN LÍMITE de idade, poderán participar no concurso. 

4) Pra participar no noso concurso, os candidatos deberán de inscribirse a través da nosa web (formulario de preinscrición) e adxuntar a súa biografía e unha gravación dun máximo de 10 minutos (piano solo) a través dun só enlace de Youtube de vídeo (da mellor calidade posible). O programa de dita gravación será de libre elección. O prazo pra dita preinscripción remata o día 10 de Xaneiro do 2019 ás 23.59 PM. O xurado das probas de preselección estará composto por profesionais de reconocida traxectoria: Pablo Galdo (España), Natalia Trull (Rusia), Imre Rohmann (Hungría), Elmar Gasanov (Rusia), Constantin Sandu (Rumanía), Jitka Frankova (República Checa), Ernest So (USA), Igor Petrin (Rusia), Efrain González (México), Alexandre Moutouzhkine (Rusia)

5) O 2 de febreiro do 2019 comunicarase aos preinscritos los finalmente que han sido seleccionados. Pra confirmar a súa inscrición, los seleccionados deberán cubrir el formulario a través do noso sitio web: www.vigopianocompetition.com, e facer unha transferencia da cuota de inscripción ata o 8 de Febrero ao seguinte número de conta, especificando o seu nome xunto coa transferencia: Asociación Música Clásica de Galicia: Banco: NCG / IBAN ES25 2080 5058 9830 4003 4453 / SWIFT-BIC: CAGLESMMXXX. Tamén poderán facer o pago a través desta conta de paypal: amcg@musicaclasicagalicia.com

No caso de que algún dos seleccionados non realice o pago, chamarase ao seguinte participante de lista de reservas. Unha vez feito o pago, o importe  non será en ningún caso reembolsado.

6) O xurado del concurso en Vigo estará formado por 5 membros de reconocida traxectoria: Martha Argerich (Argentina), Nelson Freire (Brasil), Pablo Galdo (España), Sergio Tiempo (Venezuela), Tamás Vásáry (Hungría).

As súas decisións publicaranse na web www.vigopianocompetition.com e o xurado non está obligado a conceder todos os premios e suas decisións serán inapelables. Os premios estarán suxeitos ás retencións correspondentes según a ley actual. 

7) O concurso poderá grabar e retransmitir todas as probas do Concurso, e exercer os dereitos de gravación.

8) En caso de erro de traducción nas bases, tomarase como oficial o Regramento español.

9) O Comité Organizador poderá resolver todas aquelas situacións non contempladas nas presentes bases.

10) A inscripción supone a total aceptación das bases do Concurso.

11) O Concurso constará de Primeira rolda, Semifinal e Final.

12) A Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD). Os datos de carácter persoal (incluidas fotografías, documentos de identidade e imáxenes) que os concursantes envíen, quedarán incorporados a un ficheiro propiedade da Asociación de música clásica de Galicia, sendo empregados únicamente con fins propios da actividade da Asociación. Conforme a la LOPD, se poderán exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, escribindo un correo electrónico á Asociación de música clásica de Galicia, amcg@musicaclasicagalicia.com asociacionmusicaclasica@gmail.com.

13)  DETALLES SOBRE O PROGRAMA E DIFERENTES FASES DO CONCURSO

 • Non se permitirá a interpretación de composicións propias
 • Non se aceptará a repetición do mesmo traballo en diferentes fases do concurso
 • Non se permitirá a interpretación de movementos soltos (sonatas, suites ...)
 • Todas as obras interpretaranse de memoria, salvo o traballo do compositor galego (non obrigatorio), que tamén se pode interpretar cunha puntuación.
 • Os participantes tamén deben proporcionar 3 copias de partituras por autores descoñecidos ou contemporáneos. En caso de non contribuír, poderían ser descualificados
 • O programa é libre de elixir, sendo opcional a elección dos premios de mellor intérprete dun compositor español, mellor intérprete dunha compositora e mellor intérprete do compositor galego e mellor intérprete dunha obra de Bach
 • Para ser elegível para o premio Bach, as obras orixinais do compositor deben realizarse, e non as transcricións.
 • Debe enviarse só unha ligazón de YouTube
 • Na gravación de YouTube, pódense presentar varias obras, incluso interpretadas en diferentes datas
 • Soamente pra a grabación de Youtube pódense interpretar movementos soltos, se ben é preferible pezas enteiras
 • O programa que se presenta na gravación de YouTube tamén se pode interpretar durante calquera fase do concurso
 • Non se permite repetir o mesmo traballo durante as diferentes bases do concurso (con excepción do vídeo de preselección)
 • Os concursantes non se cortarán durante ningunha fase do concurso, a menos que excedan o tempo máximo permitido
 • En principio, non hai un número máximo de participantes pre-seleccionados no concurso, e será decidido pola comisión artística

14) Durante o concurso, estará prohibido falar ou ter contacto cos membros do xurado, o cal podería ser motivo de descalificación. 

15) Os concursantes menores de edad deberán enviar unha autorización firmada e escaneada do pai, mai ou tutor, asumindo calqueira responsabilidade que derive da súa participación no mesmo.

16) Se disporán de 40 aulas para o estudio dos participantes dende o día 16 de Abril, primer día do concurso. As aulas serán de utilización GRATUÍTA durante todas as fases del concurso. 

17) Existe un hotel que terá un precio especial pra os participantes inscritos no concurso. O prezo será de 35 euros por persoa en habitación individual, e 27 euros por persoa en habitación doble compartillada con outro concursante (54 euros el total de la habitación), ambos prezos con desayuno incluido. Os interesados en facer unha reserva, deben enviar un correo a reservas@hotel3luces.com e dicir que son participantes do noso Concurso.

18) Para chegar a Vigo, hay 4 aeroportos internacionais cercanos: Vigo, Santiago de Compostela, Oporto y A Coruña. Outras posibles combinacións serían chegar a Madrid ou Barcelona, e coller outro vó a un dos 4 aeropuertos previamente mencionados.

19) O piano oficial do concurso será un Shigeru Kawai Gran cola, de gran calidade

 

PROGRAMA                                                                   

 • Primeira rolda: Actuación dunha duración aproximada de 8-10 minutos, composto por una o varias obras de libre elección.
 • Semifinal: (máximo de 20 participantes): Actuación dunha duración máxima de 15 minutos, composto por unha ou varias obras de libre elección.
 • Final: (5 participantes) Recital dunha duración aproximada de 30 minutos, composto por unha ou varias pezas de libre elección.

       Unha vez enviado o programa, soamente poderánse facer variacións do mesmo ata o 15 de Febreiro do 2019.

 

PREMIOS                                                                                 

O Xurado poderá otorgar os siguientes premios:

PRIMER PREMIO: 4.660 € , concertos, produción de vídeo e diploma, distribuídos da seguinte maneira:

 • 3000 euros 
 • 500 euros pra a grabación dun CD a través dos estudios Bruar e distribución dixital do mesmo a través de 81 plataformas online
 • Concerto en Nueva York 
 • Concerto en Vigo 
 • Concerto en Lugo
 • Concerto en Málaga 
 • Concerto en Pontevedra
 • Concerto en Gijón
 • Producción profesional de vídeo con 4 cámaras HD e son de alta calidade
 • 1000 euros pra participar no Festival de piano de Costa Rica
 • 100 euros de bolsa pra estudar na Academia Internacional de verao Forum Musikae de Madrid* 
 • Set de partituras de compositores gallegos, concedido por “Dos Acordes”, valoradas en 60 euros

 SEGUNDO PREMIO “DOS ACORDES”: 3.410 € , concertos, produción de vídeo e diploma, distribuidos da seguinte maneira:

 • 2000 euros 
 • 500 euros pra a grabación dun CD a través de los estudios Bruar e distribución dixital do mesmo a través de 81 plataformas online
 • Concerto en Santiago de Compostela
 • Concerto en Valencia
 • Concerto en Monforte de Lemos
 • Concerto en Málaga
 • Producción profesional de vídeo con 4 cámaras HD e sonido de alta calidade
 • 750 euros pra participar no Festival de piano de Costa Rica
 • 100 euros de bolsa pra estudar na Academia internacional de verao Forum Musikae de Madrid*
 • Set de partituras de compositores gallegos, concedido por “Dos Acordes”, valoradas en 60 euros

 TERCER PREMIO "JUAN MONTES": 2.260 € , produción de vídeo e diploma, distribuidos da seguinte maneira

 • 1000 euros 
 • 500 euros para la grabación de un CD a través de los estudios Bruar y distribución digital del mismo a través de 81 plataformas online
 • 500 euros para participar en el Festival internacional de Costa Rica
 • Produción profesional de vídeo con 4 cámaras HD e sonido de alta calidade
 • 100 euros de bolsa pra estudiar en la Academia internacional de verao ¨Forum Musikae de Madrid*
 • Set de partituras de compositores galegos, concedido por “Dos Acordes”, valoradas en 60 euros

PREMIO AOS FINALISTAS

 • Produción profesional de vídeo con 4 cámaras HD e sonido de alta calidade
 • 100 euros de bolsa pra estudar na Academia internacional de verao ¨Forum Musikae de Madrid*
 • Set de partituras de compositores gallegos, concedido por “Dos Acordes”, valoradas en 60 euros

PREMIO “ROSA SABATER": AO MELLOR PIANISTA ESPAÑOL: 910 € e diploma.

 • 250 euros 
 • 500 euros pra a gravación dun CD a través dos estudios Bruar e distribución dixital do mesmo a través de 81 plataformas online
 • 100 euros de bolsa pra estudar en la Academia internacional de verano ¨Forum Musikae de Madrid*
 • Set de partituras de compositores gallegos, concedido por “Dos Acordes”, valoradas en 60 euros

PREMIO “PEPITO ARRIOLA”: AO MELLOR PIANISTA GALEGO: 910 € e diploma.

 • 250 euros 
 • 500 euros pra a gravación de un CD a través dos estudios Bruar e distribución dixital do mismo a través de 81 plataformas online
 • 100 euros de bolsa pra estudiar en la Academia internacional de verano ¨Forum Musikae de Madrid*
 • Set de partituras de compositores gallegos, concedido por “Dos Acordes”, valoradas en 60 euros

PREMIO “CRISÓSTOMO ARRIAGA": AO MELLOR CONCURSANTE MENOR DE 20 AÑOS: 910 € e diploma.

 • 250 euros 
 • 500 euros pra a gravación dun CD a través dos estudios Bruar e distribución dixital do mesmo a través de 81 plataformas online
 • 100 euros de bolsa pra estudar en la Academia internacional de verao ¨Forum Musikae de Madrid*
 • Set de partituras de compositores gallegos, concedido por “Dos Acordes”, valoradas en 60 euros

PREMIO ESPECIAL DO PÚBLICO “MARTÍN CÓDAX”: 660 € e diploma.

 • 500 euros para a gravación dun CD a través dos estudios Bruar e distribución dixital do mesmo a través de 81 plataformas online
 • 100 euros de bolsa pra estudar na Academia internacional de verao ¨Forum Musikae de Madrid*
 • Set de partituras de compositores galegos, concedido por “Dos Acordes”, valoradas en 60 euros

PREMIO “BACH": AO MELLOR INTÉRPRETE DUNHA OBRA DE J.S. BACH: 910 € e diploma.

 • 250 euros 
 • 500 euros pra a gravación dun CD a través dos estudios Bruar e distribución dixital do mesmo a través de 81 plataformas online
 • 100 euros de bolsa pra estudar na Academia internacional de verao ¨Forum Musikae de Madrid*
 • Set de partituras de compositores galegos, concedido por “Dos Acordes”, valoradas en 60 euros

PREMIO “MARCIAL DEL ADALID”: AO MELLOR INTÉRPRETE DUNHA OBRA DUN COMPOSITOR ESPAÑOL : 1060 euros e diploma

 • Banqueta de piano “Hidrau model”, valorada en 400 euros
 • 500 euros pra a gravación dun CD a través dos estudios Bruar e distribución dixital do mismo a través de 81 plataformas online
 • 100 euros de beca pra estudar na Academia Internacional de verao ¨Forum Musikae de Madrid*
 • Set de partituras de compositores galegos, concedido por “Dos Acordes”, valoradas en 60 euros

PREMIO ESPECIAL “TAMÁS VÁSÁRY”: AO INTÉRPRETE PREFERIDO DO MESTRE TAMÁS VÁSÁRY. 660 euros, Concerto/os coa orquestra Zoltán Kodály de Hungría, e diploma

 • Concerto/s coa orquestra "Zoltán Kodály World youth orquesta" de Budapest, dirixida polo mestre Vásáry
 • 500 euros pra a gravación dun CD a través dos estudios Bruar e distribución dixital do mesmo a través de 81 plataformas online
 • 100 euros de bolsa pra estudar na Academia Internacional de verao ¨Forum Musikae de Madrid*
 • Set de partituras de compositores gallegos, concedido por “Dos Acordes”, valoradas en 60 euros

PREMIO “ANDRÉS GAOS”: AO MEJOR INTÉRPRETE DUNHA OBRA DUN COMPOSITOR GALEGO. (NESTA EDICIÓN SAÚL CHAPELA): 910 euros e diploma/ A obra pódese escoitar no seguinte enlace: clique aquí.  Tamén pódese descargar en PDF: Descargar Obra (OBRA NON OBRIGATORIA). Notas de programa da obra AQUÍ

 • 250 euros 
 • 500 euros pra a gravación dun CD a través dos estudios Bruar e distribución dixital do mesmo a través de 81 plataformas online
 • 100 euros de bolsa pra estudiar na Academia internacional de verao ¨Forum Musikae de Madrid*
 • Set de partituras de compositores galegos, concedido por “Dos Acordes”, valoradas en 60 euros
 • Un encontro co compositor Saúl Chapela 

 PREMIO “ROSALÍA DE CASTRO”: AO MELLOR INTÉRPRETE DUNHA OBRA DUNHA MULLER COMPOSITORA. Mínimo de 910 euros y diploma

 • Mínimo de 250 euros 
 • 500 euros pra a gravación dun CD a través de los estudios Bruar e distribución dixital do mesmo a través de 81 plataformas online
 • 100 euros de bolsa pra estudar na Academia internacional de verao ¨Forum Musikae de Madrid*
 • Set de partituras de compositores gallegos, concedido por “Dos Acordes”, valoradas en 60 euros

 PREMIO AOS SEMIFINALISTAS: A TODOS AQUELES PARTICIPANTES QUE PASEN Á SEMIFINAL. 660 euros e diploma de semifinalista

 • 500 euros pra la gravación de un CD a través dos estudios Bruar e distribución dixital do mesmo a través de 81 plataformas online
 • 100 euros de bolsa pra estudar na Academia internacional de verao ¨Forum Musikae de Madrid*
 • Set de partituras de compositores galegos, concedido por “Dos Acordes”, valoradas en 60 euros

PREMIO AOS PARTICIPANTES QUE NON PASEN A PRIMERA ROLDA: PRA AQUELES PARTICIPANTES QUE O XURADO CONSIDERE QUE DESTACARAN ESPECIALMENTE E NON PASARAN Á SEMIFINAL: 

 • 100 euros de bolsa pra estudar na Academia Internacional de verao ¨Forum Musikae de Madrid*
 • Set de partituras de compositores galegos, concedido por “Dos Acordes”, valoradas en 60 euros

 

Algún dos premios poderían ser compartidos e o xurado non está obligado a conceder todos os premios, sendo as súas decisións inapelables. Durante o Acto de Clausura os gañadores recollerán seu galardón persoalmente, haberán de permanecer pra sacar as fotos oficiais e haberán de interpretar algunha obra no acto final, no caso de que lles sexa requerido. En caso contrario, podería revocarse o premio.Los premios de la beca Forum Musikae e da gravación do CD non son acumulativos pra aqueles participantes que obteñan máis dun premio.

(*) As bolsas de 100 euros pra estudiar na Academia Forum Musikae de Madrid serán destinadas pra estudiar co mestre Pablo Galdo durante o mes de Xulio del 2018.

 

CALENDARIO                                                                           

 • Dende el 1 de novembro ao 10 de xaneiro: Período de preinscripción y data límite pra a recepción de solicitudes 
 • Do 10 de xaneiro ao 1 de febrerio: Deliberación do Xurado de Preseleción
 • 2 de Febreiro: Comunícase aos preinscritos os que foron seleccionados
 • Do 2 de febreiro ao 8 de febrero: período de inscrición e pago pra os participantes seleccionados
 • 15 de abril ás 19:30: Concerto inaugural 
 • 16 abril ás 9:00 am: Recepción de concursantes e sorteo no Auditorio "Martín Codax" do Conservatorio Superior de Música de Vigo. 
 • 16 de abril ás 10:00: Primeira Rolda
 • 17 de abril ás 10:00: Primeira Rolda 
 • 18 de abril, ás 10:00: Primeira Rolda 
 • 19 de abril, ás 10:00: Semifinal 
 • 20 de abril ás 16:00: Final 

 

(AMCG) Asociación Música Clásica Galicia - Teléfono de información +34 651109095 - info@vigopianocompetition.comamcg@musicaclasicagalicia.com

  

INFORMACIÓN XERAL

Descargar Bases do Concurso

>>Acceso al Formulario de Inscripción

Concurso Internacional de Piano “Cidade de Vigo”

A Asociación de Música Clásica de Galicia (AMCG) organiza o Concurso Internacional de Piano “Cidade de Vigo”.

Lugares de celebración:

Rúa de Manuel Olivié, 23, 36203 Vigo, Pontevedra

+34 651 109 095
info@vigopianocompetition.com