IV CONCURSO INTERNACIONAL DE PIANO "CIDADE DE VIGO"

(Edición Nelson Freire)

 • CONCURSO INTERNACIONAL DE PIANO
  "CIDADE DE VIGO"

Bases

BASES DO IV CONCURSO INTERNACIONAL DE PIANO "CIUDAD DE VIGO"

(Edición Nelson Freire)

 

1) A Asociación de Música Clásica de Galicia (AMCG) organiza o IV Concurso Internacional de Piano "Cidade de Vigo", que se celebrará no auditorio "Martín Códax" do Conservatorio Superior de Música de Vigo (rúa Manuel Olivié, 23), do 5 ao 9 de abril do 2020.

2) Os concursantes deberán estar presentes na presentación e no sorteo, que será público. Se non poden presentarse ao sorteo, deberán enviar á nosa organización unha declaración xurada ou xustificada, explicando os motivos e a organización decidirá se é posible.

A orde de actuación dos concursantes manterase en roldas posteriores. O calendario do concurso será o seguinte:

 • Do 1 de decembro ao 1 de febreiro: inscrición e primeira fase de preseleción
 • Do 1 ao 10 de febreiro: deliberacións do xurado de preselección
 • Do 10 ao 15 de febreiro: Comunicación dos participantes seleccionados
 • Do 15 ao 20 de febreiro: periodo para realizar o pago
 • 4 de abril ás 20:30: cerimonia de apertura e concerto inaugural 
 • 5 de abril ás 9:00: Recepción dos participantes e sorteo.
 • 5 de abril ás 18.00 horas: Primeira rolda
 • 6 de abril ás 12:00: Primeira rolda.
 • 7 de abril ás 12:00: Primeira rolda.
 • 8 de abril ás 11:00: Semifinal
 • 9 de abril ás 17:00 horas: Final, deliberación do xurado e entrega de premios

3) Poderán participar no concurso pianistas de calquera nacionalidade, SEN LÍMITE de idade.

4) Para participar no noso concurso, os candidatos deben rexistrarse a través do noso sitio web (formulario de preinscrición) e achegar a súa biografía en inglés (en formato PDF), unha foto e unha gravación de vídeo de piano de só un máximo de 15 minutos, a través dun único enlace de vídeo de YouTube (coa mellor calidade posible). O programa da devandita gravación será de libre elección. O prazo para a preinscrición remata o 1 de febreiro de 2020 ás 23.59 horas. Ao inscribirse, o concursante debe recibir un correo electrónico de confirmación automática e na súa pantalla, unha vez que entregue o formulario, deberá aparecer a seguinte frase: "Grazas, a túa entrega foi recibida". Se non recibe este correo electrónico, deberá de poñerse en contacto coa organización no seguinte correo electrónico: amcg@musicaclasicagalicia.com

O xurado das probas de preselección estará composto por profesionais cunha recoñecida traxectoria: Elmar Gasanov (Rusia), Adrienne Hauser (Hungría), Gökhan Aybulus (Turquía), Sergey Kuznetsov (Rusia), Eser Bilkeman (Turquía), Anna Saradijan (Armenia) , e Claudio Carbó (España)

5) A cota de preinscrición para participar na primeira fase do concurso (preselección con gravación de vídeo) será gratuíta. O prazo para inscribirse remata o 1 de febreiro e deberase cubrir o formulario de inscrición a través do noso sitio web: www.vigopianocompetition.com. Do 10 ao 15 de febreiro de 2019, notificaráselles a aqueles que sexan finalmente seleccionados para participar no concurso en Vigo, que deberán aboar o importe restante do importe de inscrición ata completar o total, a cal comunicarase no devandito correo electrónico. A transferencia farase co seguinte número de conta, especificando o seu nome xunto coa transferencia: Asociación de Música Clásica de Galicia: Banco: NCG / IBAN ES25 2080 5058 9830 4003 4453 / SWIFT-BIC: CAGLESMMXXX. Tamén podes realizar o pago a través desta conta PayPal: amcg@musicaclasicagalicia.com.  

No caso de que algún dos seleccionados non efectúe o pago (ata o 20 de febreiro), comunicaráselle ao seguinte participante da lista de reservas. Unha vez completado, o importe da inscrición non será reembolsado en ningún caso.

6) O xurado do concurso en Vigo estará composto por 5 membros de recoñecida traxectoria: Martha Argerich (Arxentina), Nelson Freire (Brasil), Tamás Vásáry, Pablo Galdo (España), Sergio Tiempo (Venezuela). As súas decisións publicaranse na web www.vigopianocompetition.com. O xurado non está obrigado a conceder todos os premios e as súas decisións serán definitivas. Os premios estarán suxeitos ás correspondentes retencións segundo a lexislación vixente.

7) O concurso poderá gravar e retransmitir todas as probas do concurso e exercer os dereitos de gravación.

8) En caso de erro de tradución nas normas, o regulamento español tomarase como oficial.

9) O Comité Organizador poderá resolver ou determinar todas as situacións non contempladas nestas normas.

10) Algúns dos premios poderían ser compartidos e o xurado non está obrigado a conceder todos os premios, sendo as súas decisións inapelables.

11) A inscrición implica a aceptación completa das normas do concurso.

12) O Concurso constará de Fase de preselección, Primeira Xornada, Semifinal e Final.

13) Lei orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter persoal (LOPD). Os datos persoais (incluídas fotografías, documentos de identidade e imaxes) que envíen os concursantes, serán incorporados a un ficheiro propiedade da Asociación de Música Clásica de Galicia, sendo empregados unicamente con fins da actividade da Asociación. Segundo a LOPD, poderanse exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, escribindo un correo electrónico á Asociación de Música Clásica de Galicia a, amcg@musicaclasicagalicia.com ou asociacionmusicaclasica@gmail.com.

14) DETALLES RELATIVOS AO PROGRAMA, A RECORDACIÓN DE YOUTUBE E AS DIFERENTES FASES DO CONCURSO

 • Non se permitirá a interpretación de composicións propias
 • Permitirase a interpretación de movementos soltos 
 • Todas as obras serán interpretadas de memoria, agás a obra do compositor galego (non obrigatorio), que tamén se pode interpretar con partitura.
 • Os participantes tamén deberán proporcionar 3 copias de partituras de autores descoñecidos ou contemporáneos. En caso de non aportalas, poderían ser descualificados
 • O programa é de libre elección e ningunha obra é obrigatoria, sendo opcional a interpretación das obras necesarias para optar aos premios de mellor intérprete dun compositor español, mellor intérprete dunha muller compositora, e mellor intérprete dun compositor galego e mellor intérprete dunha obra de Bach
 • Para poder optar ao premio Bach, hai que interpretar as obras orixinais do compositor e non transcricións.
 • Non se permite a repetición dunha mesma obra durante as diferentes roldas do concurso (coa excepción das obras do vídeo de pre-selección)
 • A actuación dos concursantes non se cortará durante ningunha fase do concurso, salvo que superen o tempo máximo permitido
 • O número máximo de participantes seleccionados para participar no concurso será decidido pola comisión artística
 • Ningún membro do xurado de selección previa ou xurado principal poderá votar polos seus alumnos, amigos ou enimigos se fora o caso.
 • Con respecto ás aulas de estudio, permitirase estudar dende o primeiro día del concurso, 5 de Abril, dende as 10.00 (despois del sorteo). Non estará permitido estudiar no conservatorio os anteriores ao día 5. Cada participante terá a posibilidade de poder estudiar un mínimo de 5 horas por día. Se houbera mais aulas dispoñibles, será incluso posible estudar mais.
 • Con respecto a las diferentes fases del concurso, no estará permitido exceder os tempos permitidos en cada rolda, xa que podería dar lugar á descalificación do participante.
 • Durante as roldas do concurso, e soamente se o equipo do concurso non puidera resolver alguna dúbida,  será posible que os participantes lle pregunten ao noso director artístico Pablo Galdo.
 • Os participantes deben de estar presentes no sorteo que se celebrará o día 5 de abril del 2020 en el Auditorio Martín Códax ás 9.00 da mañá. Los participantes levarán consigo o seu DNI e pasaporte 
 • Todos os participantes poderán probar o piano del concurso, antes da sua interpretación
 • Os premiados ou Mencions de Honra terán la obriga de recoller seus premios persoalmente na ceremonia de clausura y entrega de premios. Tamén, deben de permanecer para as fotos oficiais que a organización decida e estarán presentes nas  entrevistas e fotos da prensa, antes e despois da final. Se non fora así, lle será revocado dito premio. Asimesmo, o participante que gañe o primeiro premio, deberá dar todos os concertos derivados da xira que corresponde por gañar dito premio.
 • Todos os participantes do noso concurso, así como los gañadores de premios, no caso de mencionar a algún membro do xurado do noso concurso nas redes sociais, medios dixitais e físicos (revistas, prensa…etc), deben de facer mención de todos e cada un dos membros do mesmo. No caso contrario, podería revocarse a sua participación no concurso o revocarse calqueira premio que lles fora otorgado.
 • O ACTO INAUGURAL, que inclúe a presentación dos membros do xurado así como o concerto dealgúns dos gañadores da anterior edición, será el día 4 de Abril ás 20.00 no Auditorio Martín Códax of Conservatorio Superior (Rúa Manuel Olivié,23). Todos os participantes tenrán acceso gratuíto a este concerto, así como a todas las roldas do concurso, incluída a Final.
 • GRAVACIÓN DE YOUTUBE:
 • Só debe enviarse 1 ligazón de YouTube e debe ser de vídeo (non só de audio)
 • Non é necesario facer unha gravación exclusivamente para o concurso, pode enviarse unha gravación que xa se fixera antes
 • No título ou información do vídeo de YouTube deberá aparecer o nome das pezas interpretadas polo participante
 • Na gravación de YouTube pode presentarse un ou varios traballos realizados en datas diferentes, pero de piano só
 • Pódense enviar movementos soltos
 • O programa presentado na gravación de YouTube tamén se pode interpretar durante calquera fase do concurso
 • Recoméndase que a gravación sexa de boa calidade. Tamén están permitidas as gravacións en directo
 • Non se admiten recortes nin edicións de vídeo que se pretenden corrixir erros.
 • Non será válida a inscrición dos participantes que presenten unha gravación que exceda o tempo máximo requerido na fase de preselección (15 minutos). Nese caso, a organización non estará obrigada a informar ao concursante

15)  Está totalmente prohibido falar ou manter contacto cos membros do xurado. Soamente se poderá falar co noso director artístico e membro do xurado Pablo Galdo en caso de dúbidas no relativo ao programa, que non puidera resolver o equipo organizativo do concurso.

16) Os concursantes menores de idade deben enviar unha autorización asinada e dixitalizada do pai, nai ou titor, asumindo calquera responsabilidade derivada da súa participación nela.

17) Disporanse de 40 aulas para o estudo dos participantes a partir do 5 de abril, o primeiro día do concurso. 

18) Hai un hotel que terá un prezo especial para os participantes inscritos no concurso. 35 euros por persoa nunha habitación individual e 27 euros por persoa nunha habitación dobre compartida con outro concursante (54 euros a habitación dobre total), ambos os prezos con almorzo incluído. Os interesados ​​en facer unha reserva deben enviar un correo electrónico a reservas@hotel3luces.com e dicir que son participantes do noso concurso.

19) Para chegar a Vigo, hai 4 aeroportos internacionais preto: Vigo, Santiago de Compostela, Porto e A Coruña. Outra posible combinación sería chegar a Madrid ou Barcelona, ​​e levar outro voo a un dos 4 aeroportos antes mencionados. Para chegar a Vigo dende calquera aeroporto hai varias combinacións de autobuses, trens ou incluso aplicacións como Blablacar ou Amovens.

20) O piano oficial do concurso será unha gran cola de gran calidade Shigeru Kawai

PROGRAMA

Rolda previa á selección: gravación en vídeo de alomenos 2 obras de libre elección, cunha duración máxima de 15 minutos

Primeira rolda: Actuación dun máximo de 12 minutos, consistente nunha ou varias obras de libre elección.

Semifinal: (máximo 20 participantes): actuación dunha duración máxima de 15 minutos, consistente nunha ou varias obras de libre elección.

Final: (5 participantes) Recital de aproximadamente 30 minutos, consistente nunha ou varias obras de libre elección.

Unha vez enviado o programa, só se poderán facer variacións ata o 15 de febreiro de 2020.

 

PREMIOS

O xurado poderá conceder os seguintes premios:

 

PRIMEIRO PREMIO: 2960 € , diploma, e XIRA DE CONCERTOS POR ESPAÑA

 • 2000 euros
 • Concerto en Vigo na tempada 20/21
 • Concerto en Avilés na tempada 20/21
 • Concerto de Las Palmas na tempada 20/21
 • Concerto de Lugo na tempada 20/21
 • Concerto na Coruña na tempada 20/21
 • Concerto en Málaga na tempada 20/21
 • Concerto en Pontevedra na tempada 20/21
 • Concerto de Xixón na tempada 20/21
 • Concerto en Oviedo na tempada 20/21
 • Concerto de Monforte na tempada 20/21
 • Concerto en Nova York na temporada 20/21
 • Produción de vídeo profesional con 4 cámaras HD e son de alta calidade
 • 900 euros para participar no Festival de Piano de Costa Rica
 • Conxunto de partituras de compositores galegos, concedido por “Dos Acordes”, valorado en 60 euros

SEGUNDO PREMIO “DOS ACORDES”: 2810 € e diploma, distribuído do seguinte xeito:

 • 2000 euros
 • Produción de vídeo profesional con 4 cámaras HD e son de alta calidade
 • 750 euros para participar no Festival de Piano de Costa Rica
 • Conxunto de partituras de compositores galegos, concedido por “Dos Acordes”, valorado en 60 euros

TERCEIRO PREMIO "JUAN MONTES": 1560 €, produción de vídeo e diploma, distribuídos do seguinte xeito

 • 1000 euros
 • 500 euros para participar no Festival Internacional de Costa Rica
 • Produción de vídeo profesional con 4 cámaras HD e son de alta calidade
 • Conxunto de partituras de compositores galegos, concedido por “Dos Acordes”, valorado en 60 euros

PREMIO DE FINALISTAS

 • Produción de vídeo profesional con 4 cámaras HD e son de alta calidade
 • Conxunto de partituras de compositores galegos, concedido por “Dos Acordes”, valorado en 60 euros

PREMIO "ROSA SABATER": AO MELLOR PIANISTA ESPAÑOL: 660 € e diploma.

 • 250 euros
 • 350 euros para participar no Festival Internacional de Costa Rica
 • Conxunto de partituras de compositores galegos, concedido por “Dos Acordes”, valorado en 60 euros

PREMIO "PEPITO ARRIOLA": AO MELLOR PIANISTA GALEGO: 660 € e diploma.

 • 250 euros
 • 350 euros para participar no Festival Internacional de Costa Rica
 • Conxunto de partituras de compositores galegos, concedido por “Dos Acordes”, valorado en 60 euros

PREMIO "CRISÓSTOMO ARRIAGA": AO MELLOR INTÉPRETE MENOR DE 20 ANOS: 660 € e diploma.

 • 250 euros
 • 350 euros para participar no Festival Internacional de Costa Rica
 • Conxunto de partituras de compositores galegos, concedido por “Dos Acordes”, valorado en 60 euros

PREMIO ESPECIAL DO PÚBLICO "MARTÍN CÓDAX": Diploma

 • Conxunto de partituras de compositores galegos, concedido por “Dos Acordes”, valorado en 60 euros

PREMIO “BACH”: AO MELLOR INTÉRPRETE DUNHA OBRA DE J.S. BACH: 660 € e diploma.

 • 250 euros
 • 350 euros para participar no Festival Internacional de Costa Rica
 • Conxunto de partituras de compositores galegos, concedido por “Dos Acordes”, valorado en 60 euros

PREMIO "MARCIAL DEL ADALID": AO MELLOR INTÉRPRETE DUNHA OBRA DUN COMPOSITOR ESPAÑOL: 810 euros e diploma

 • Banco de piano "Modelo Hidrau", valorado en 400 euros
 • 350 euros para participar no Festival Internacional de Costa Rica
 • Conxunto de partituras de compositores galegos, concedido por “Dos Acordes”, valorado en 60 euros

PREMIO ESPECIAL “NELSON FREIRE”: AO PARTICIPANTE PREFERIDO DO MESTRE NELSON FREIRE. 410 euros, concerto en Brasil e diploma

 • Concerto en Río de Xaneiro 
 • 350 euros para participar no Festival Internacional de Costa Rica
 • Conxunto de partituras de compositores galegos, concedido por “Dos Acordes”, valorado en 60 euros

PREMIO "ANDRÉS GAOS": AO MELLOR INTÉRPRETE DUNHA OBRA DUN COMPOSITOR GALEGO. (NESTA EDICIÓN DE JUAN EIRAS) 660 euros e diploma / O traballo pódese escoitar no seguinte enlace: faga clic aquí. Tamén pode descargalo en PDF: Descargar (TRABALLO NON OBLIGATORIO). 

 • 250 euros
 • 350 euros para participar no Festival Internacional de Costa Rica
 • Conxunto de partituras de compositores galegos, concedido por “Dos Acordes”, valorado en 60 euros
 • Un encontro co compositor Juan Eiras

PREMIO “ROSALÍA DE CASTRO”: AO MELLOR INTÉRPRETE DUNHA OBRA DUNHA MULLER COMPOSTA. 660 euros e diploma

 • 250 euros
 • 350 euros para participar no Festival Internacional de Costa Rica
 • Conxunto de partituras de compositores galegos, concedido por “Dos Acordes”, valorado en 60 euros

PREMIO "FESTIVAL DE COSTA RICA": AO MELLOR INTERPRETE DUN TRABALLO DUN COMPOSITOR LATINOAMERICANO: 1060 euros e diploma

 • 1000 euros para participar no Festival Internacional de Costa Rica
 • Conxunto de partituras de compositores galegos, concedido por “Dos Acordes”, valorado en 60 euros

MÁXIMO DE 5 HONORAS MENCIÓNS: PARA OS PARTICIPANTES QUE O XURADO CONSIDERE QUE TEÑAN DESTACADO ESPECIALMENTE E NON PASEN Á SEMIFINAL. 

 • Diploma de honra
 • 350 euros para participar no Festival Internacional de Costa Rica

PREMIO AOS SEMIFINALISTAS: A TODOS OS PARTICIPANTES QUE PASAN Á SEMIFINAL. 410 euros

 • 350 euros para participar no Festival Internacional de Costa Rica
 • Conxunto de partituras de compositores galegos, concedido por “Dos Acordes”, valorado en 60 euros

 

CALENDARIO

 • Do 1 de decembro ao 1 de febreiro: período de preinscrición, fase de preselección e prazo para recibir as solicitudes
 • Do 1 ao 10 de febreiro: Deliberación do Xurado de Preselección
 • Do 10 ao 15 de febreiro: notifícaselles aos preinscritos os que foron seleccionados
 • Do 15 ao 20 de febreiro: prazo de inscrición e pago para os participantes seleccionados
 • 4 de abril ás 20:00: Concerto de apertura
 • 5 de abril ás 9:00 horas: Recepción de concursantes e sorteo no Auditorio "Martín Codax" do Conservatorio de Música de Vigo.
 • 5 de abril ás 18.00 horas: Primeira rolda
 • 6 de abril ás 12:00: Primeira rolda
 • 7 de abril ás 12:00: Primeira rolda
 • 8 de abril ás 11:00: Semifinal
 • 9 de abril ás 17:00 horas: Final

(AMCG) Asociación Música Clásica Galicia - Teléfono de información +34 651109095 - info@vigopianocompetition.comamcg@musicaclasicagalicia.com

 

>>Acceso al Formulario de Inscripción

Concurso Internacional de Piano “Cidade de Vigo”

A Asociación de Música Clásica de Galicia (AMCG) organiza o Concurso Internacional de Piano “Cidade de Vigo”.

Lugares de celebración:

Rúa de Manuel Olivié, 23, 36203 Vigo, Pontevedra

+34 651 109 095
info@vigopianocompetition.com