VII CONCURSO INTERNACIONAL DE PIANO "CIDADE DE VIGO - GALICIA"

(Edición Vladimir Horowitz)

Do 29 de abril ao 2 de Maio de 2023

Venda de entradas aquí

  • CONCURSO INTERNACIONAL DE PIANO
    "CIDADE DE VIGO"

Luis Filipe Sá

Luis Filipe Sá

Luís Filipe Sá graduouse no Conservatorio de Música de Porto na clase de María Teresa Xavier. Foi tamén discípulo de Helena Moreira de Sá e Costa, con quen desenvolveu e profundizou os seus estudos de piano e música de cámara traballou nas clases da violoncelista Madalena Moreira de Sá e Costa e do violinista Alberto Gaio Lima. Foi bolseiro da Fundación Calouste Gulbenkian. Asistiu a cursos de interpretación con Joseph Paleniceck, Aldo Ciccolini, Luís Moura e Castro, Nelly Ben-Or e Monique Deschaussées, e con esta última perfeccionou en particular os aspectos técnicos e interpretativos. É galardoado en varias competicións nacionais.

Desenvolveu unha vasta actividade no ámbito da ópera e música coral sinfónica, en estreita colaboración co Círculo Portuense de Ópera, como pianista, director de coro e director de orquesta Ivo Cruz. Foi membro do Consello Artístico desta institución.

Dirixíu cursos de interpretación e lectura a primeira vista e foi responsable da dirección musical e seguimento de varios cursos e competicións nacionais e internacionais.

Actuou en recitales e concertos en Portugal, España e Francia, tanto como solista como en grupos de música de cámara, e gravou varios programas para RTP e RDP. Baixo a dirección dos directores Gunther Arglebe, Omri Hadari, Gintaras Rinkevicius e Muhai Tang, foi solista coas Orquestas Sinfónicas e Nacionais de Porto. Como pianista convidado, colaborou de xeito asiduo e durante moitos anos coa actual Orquestra Sinfónica de Porto Casa da Música.

Exerce cargos docentes no Conservatorio de Música Calouste Gulbenkian de Braga e no Conservatorio de Gaia. É Profesor Adxunto na Escola de Música e Artes Escénicas do Oporto, onde imparte clases dende 1990.

Concurso Internacional de Piano “Cidade de Vigo”

A Asociación de Música Clásica de Galicia (AMCG) organiza o Concurso Internacional de Piano “Cidade de Vigo”.

Lugares de celebración:

Rúa de Manuel Olivié, 23, 36203 Vigo, Pontevedra

+34 651 109 095
info@vigopianocompetition.com