IV CONCURSO INTERNACIONAL DE PIANO "CIDADE DE VIGO"

(Edición Nelson Freire)

 • CONCURSO INTERNACIONAL DE PIANO
  "CIDADE DE VIGO"

Bases

 

BASES DO III CONCURSO INTERNACIONAL DE PIANO "CIDADE DE VIGO"

(Edición Martha Argerich)

 

1) A Asociación de Música Clásica de Galicia (AMCG) organiza o III Concurso Internacional de Piano “Cidade de Vigo”, que se celebrará no auditorio “Martín Códax” do Conservatorio superior de música de Vigo (Calle Manuel Olivié, 23), do 16 ao 20 de abril del 2019.

2) Os concursantes deberán estar presentes na presentación e no sorteo, que será público. En caso de non poder presentarse ao sorteo, deberán de enviar á nosa organización unha declaración xurada o xustificante escaneados, explicando os motivos, e a AMCG decidirá se iso é posible.

O orden de actuación dos concursantes manterase en posteriores rondas. O calendario do concurso será o seguinte:

 • 15 de abril ás 20:30: Ceremonia e concerto de apertura del concurso 
 • 16 de abril ás 9:00: Recepción dos participantes y sorteo.
 • 16 de Abril ás 12:00: Primeira rolda
 • 17 de abril ás 12:00 : Primeira rolda. 
 • 18 de abril ás 12:00 : Primeira rolda. 
 • 19 de abril ás 11:00 : Semifinal 
 • 20 de abril ás 17:00: Final, deliberación do xurado e entrega de premios  (Auditorio do Concello de Vigo)

3) Os pianistas de calqueira nacionalidade, SEN LÍMITE de idade, poderán participar no concurso. 

4) Pra participar no noso concurso, os candidatos deberán de inscribirse a través da nosa web (formulario de preinscrición) e adxuntar a súa biografía en inglés (en formato PDF) e unha gravación dun máximo de 10 minutos (piano solo) a través dun único enlace de video do Youtube (da mellor calidade posible). O programa de dita gravación será de libre elección. O prazo pra dita preinscripción remata o día 10 de Xaneiro do 2019 ás 23.59 PM. Os participantes, unha vez pre rexistrados, terán que recever un correo automático confirmando o seu rexistro, e deberá aparecer na pantalla, unha vez inscritos: "Gracias, o seu envío foi recebido" Se así non fora, rógase contactar coa organización no correo amcg@musicaclasicagalicia.com

O xurado das probas de preselección estará composto por profesionais de reconocida traxectoria: Pablo Galdo (España), Natalia Trull (Rusia), Imre Rohmann (Hungría), Elmar Gasanov (Rusia), Constantin Sandu (Rumanía), Jitka Frankova (República Checa), Ernest So (USA), Igor Petrin (Rusia), Efrain González (México),Gökhan Aybulus (Turquía).

5) O 5 de febreiro do 2019 comunicarase aos preinscritos os que finalmente foran seleccionados. Pra confirmar a súa inscrición, os seleccionados deberán cubrir o formulario a través do noso sitio web: www.vigopianocompetition.com, e facer unha transferencia da cuota de inscripción como máximo ata o 8 de Febrero ao seguinte número de conta, especificando o seu nome xunto coa transferencia: Asociación Música Clásica de Galicia: Banco: NCG / IBAN ES25 2080 5058 9830 4003 4453 / SWIFT-BIC: CAGLESMMXXX. Tamén poderán facer o pago a través desta conta de paypal: amcg@musicaclasicagalicia.com. Os gastos de xestión e comisións correrán a cargo do concursante.A cantidade exacta da cuota de inscrición lle será comunicada aos concursantes seleccionados por correo electrónico.

No caso de que algún dos seleccionados non realice o pago, chamarase ao seguinte participante de lista de reservas. Unha vez feito o pago, o importe non será en ningún caso reembolsado.

6) O xurado do concurso en Vigo estará formado por 5 membros de reconocida traxectoria: Martha Argerich (Arxentina), Nelson Freire (Brasil), Pablo Galdo (España), Sergio Tiempo (Venezuela), Tamás Vásáry (Hungría).

As súas decisións publicaranse na web www.vigopianocompetition.com e o xurado non está obligado a conceder todos os premios e suas decisións serán inapelables. Os premios estarán suxeitos ás retencións correspondentes según a ley actual. 

7) O concurso poderá grabar e retransmitir todas as probas do Concurso, e exercer os dereitos de gravación.

8) En caso de erro de traducción nas bases, tomarase como oficial o Regramento español.

9) O Comité Organizador poderá resolver todas aquelas situacións non contempladas nas presentes bases.

10) A inscripción supone a total aceptación das bases do Concurso.

11) O Concurso constará de Primeira rolda, Semifinal e Final.

12) A Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD). Os datos de carácter persoal (incluidas fotografías, documentos de identidade e imáxenes) que os concursantes envíen, quedarán incorporados a un ficheiro propiedade da Asociación de música clásica de Galicia, sendo empregados únicamente con fins propios da actividade da Asociación. Conforme a la LOPD, se poderán exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, escribindo un correo electrónico á Asociación de música clásica de Galicia, amcg@musicaclasicagalicia.com asociacionmusicaclasica@gmail.com.

13)  DETALLES SOBRE O PROGRAMA E DIFERENTES FASES DO CONCURSO

 • Non se permitirá a interpretación de composicións propias
 • Non se aceptará a repetición da mesmo obra en diferentes fases do concurso
 • Non se permitirá a interpretación de movementos soltos (sonatas, suites ...)
 • Todas as obras interpretaranse de memoria, salvo o traballo do compositor galego (non obrigatorio), que tamén se poderá interpretar con partitura.
 • Os participantes tamén deben proporcionar 3 copias de partituras por autores descoñecidos ou contemporáneos. En caso de non contribuír, poderían ser descualificados
 • O programa é de libre elección e ningunha obra é obrigatoria, sendo opcional a elección dos premios de mellor intérprete dun compositor español, mellor intérprete dunha compositora e mellor intérprete do compositor galego e mellor intérprete dunha obra de Bach
 • Para poder optar ao premio Bach, deben interpretarse as obras orixinais do compositor, e non transcricións.
 • Non se permite repetir a mesma obra durante as diferentes bases do concurso (con excepción do video de preselección)
 • A actuación dos concursantes non será cortada durante ningunha fase do concurso, a menos que excedan o tempo máximo permitido
 • O número máximo de participantes seleccionados pra participar no concurso será decidido pola comisión artística
 • Ningún membro do xurado de preselección ou xurado principal poderá votar polos seus alumnos/as ou amigos/as

          GRABACIÓN DE YOUTUBE:

 • Debe enviarse unha única ligazón de YouTube, e a mesma debe de ser de video (non audio solo).
 • Non é necesario facer una gravación exclusivamente pra o concurso, senón que pode ser una gravación que xa tivera feita con anterioridade
 • Nos títulos ou información do video de youtube debe aparecer o nome da peza interpretada polo participante
 • Na gravación de YouTube, pódense presentar varias obras, incluso interpretadas en diferentes datas, mais soamente de piano solo
 • Soamente pra a grabación de Youtube pódense interpretar movementos soltos, se ben é preferible pezas enteiras
 • Se na gravación tócanse movementos ou pezas da misma obra, cortes editados entre elas non estarán permitidos
 • O programa que se presenta na gravación de YouTube tamén se pode interpretar durante calquera fase do concurso
 • Recoméndase que a gravación sexa de boa calidade, sendo válidas as actuacións en directo
 • No están permitidos nin os cortes nin as edicións de videos que teñan como fin correxir erros.
 • Non será válida a inscrición de participantes que presenten unha gravación que sobrepase o tempo requerido na fase de preselección (10 minutos). En dito caso, a organización non estará obrigada a informar ao concursante ao respecto.

14) Durante o concurso, estará prohibido falar ou ter contacto cos membros do xurado, o cal podería ser motivo de descalificación. 

15) Os concursantes menores de edad deberán enviar unha autorización firmada e escaneada do pai, mai ou tutor, asumindo calqueira responsabilidade que derive da súa participación no mesmo.

16) Se disporán de 40 aulas para o estudio dos participantes dende o día 16 de Abril, primer día do concurso. As aulas serán de utilización GRATUÍTA durante todas as fases del concurso. 

17) Existe un hotel que terá un precio especial pra os participantes inscritos no concurso. O prezo será de 35 euros por persoa en habitación individual, e 27 euros por persoa en habitación doble compartillada con outro concursante (54 euros el total de la habitación), ambos prezos con desayuno incluido. Os interesados en facer unha reserva, deben enviar un correo a reservas@hotel3luces.com e dicir que son participantes do noso Concurso.

18) Para chegar a Vigo, hay 4 aeroportos internacionais cercanos: Vigo, Santiago de Compostela, Oporto y A Coruña. Outras posibles combinacións serían chegar a Madrid ou Barcelona, e coller outro vó a algún dos 4 aeropuertos previamente mencionados.

19) O piano oficial do concurso será un Shigeru Kawai Gran cola, de gran calidade

 

PROGRAMA                                                                   

 • Primeira rolda: Actuación dunha duración máxima de 8 minutos, composto por una o varias obras de libre elección.
 • Semifinal: (máximo de 20 participantes): Actuación dunha duración máxima de 15 minutos, composto por unha ou varias obras de libre elección.
 • Final: (5 participantes) Recital dunha duración aproximada de 30 minutos, composto por unha ou varias pezas de libre elección.

       Unha vez enviado o programa, soamente poderánse facer variacións do mesmo ata o 15 de Febreiro do 2019.

 

PREMIOS                                                                                 

O Xurado poderá otorgar os siguientes premios:

PRIMER PREMIO: 4.660 € , concertos, produción de vídeo e diploma, distribuídos da seguinte maneira:

 • 3000 euros 
 • 500 euros pra a grabación dun CD a través dos estudios Bruar e distribución dixital do mesmo a través de 81 plataformas online
 • Concerto en Nueva York durante a tempada 19/20
 • Concerto en Oviedo durante a tempada 19/20
 • Concerto en Girona na tempada 19/20
 • Concerto en Lugo durante a tempada 19/20
 • Concerto en A Coruña durante a tempada 19/20
 • Concerto en Málaga durante a tempada 19/20
 • Concerto en Pontevedra durante a tempada 19/20
 • Concerto en Gijón durante a tempada 19/20
 • Producción profesional de vídeo con 4 cámaras HD e son de alta calidade
 • 1000 euros pra participar no Festival de piano de Costa Rica 
 • Set de partituras de compositores gallegos, concedido por “Dos Acordes”, valoradas en 60 euros

 SEGUNDO PREMIO “DOS ACORDES”: 3.410 € , concertos, produción de vídeo e diploma, distribuidos da seguinte maneira:

 • 2000 euros 
 • 500 euros pra a grabación dun CD a través de los estudios Bruar e distribución dixital do mesmo a través de 81 plataformas online
 • Concerto en Valencia durante a tempada 19/20
 • Concerto en Monforte de Lemos durante a tempada 19/20
 • Concerto en Málaga durante a tempada 19/20 ou 20/21
 • Producción profesional de vídeo con 4 cámaras HD e sonido de alta calidade
 • 750 euros pra participar no Festival de piano de Costa Rica
 • Set de partituras de compositores gallegos, concedido por “Dos Acordes”, valoradas en 60 euros

 TERCER PREMIO "JUAN MONTES": 2.260 € , produción de vídeo e diploma, distribuidos da seguinte maneira

 • 1000 euros 
 • 500 euros para la grabación de un CD a través de los estudios Bruar y distribución digital del mismo a través de 81 plataformas online
 • 500 euros para participar en el Festival internacional de Costa Rica
 • Produción profesional de vídeo con 4 cámaras HD e sonido de alta calidade
 • Set de partituras de compositores galegos, concedido por “Dos Acordes”, valoradas en 60 euros

PREMIO AOS FINALISTAS

 • Produción profesional de vídeo con 4 cámaras HD e sonido de alta calidade
 • Set de partituras de compositores gallegos, concedido por “Dos Acordes”, valoradas en 60 euros

PREMIO “ROSA SABATER": AO MELLOR PIANISTA ESPAÑOL: 910 € e diploma.

 • 250 euros 
 • 500 euros pra a gravación dun CD a través dos estudios Bruar e distribución dixital do mesmo a través de 81 plataformas online
 • Set de partituras de compositores gallegos, concedido por “Dos Acordes”, valoradas en 60 euros

PREMIO “PEPITO ARRIOLA”: AO MELLOR PIANISTA GALEGO: 910 € e diploma.

 • 250 euros 
 • 500 euros pra a gravación de un CD a través dos estudios Bruar e distribución dixital do mismo a través de 81 plataformas online
 • Set de partituras de compositores gallegos, concedido por “Dos Acordes”, valoradas en 60 euros

PREMIO “CRISÓSTOMO ARRIAGA": AO MELLOR CONCURSANTE MENOR DE 20 AÑOS: 910 € e diploma.

 • 250 euros 
 • 500 euros pra a gravación dun CD a través dos estudios Bruar e distribución dixital do mesmo a través de 81 plataformas online
 • Set de partituras de compositores gallegos, concedido por “Dos Acordes”, valoradas en 60 euros

PREMIO ESPECIAL DO PÚBLICO “MARTÍN CÓDAX”: 660 € e diploma.

 • 500 euros para a gravación dun CD a través dos estudios Bruar e distribución dixital do mesmo a través de 81 plataformas online
 • Set de partituras de compositores galegos, concedido por “Dos Acordes”, valoradas en 60 euros

PREMIO “BACH": AO MELLOR INTÉRPRETE DUNHA OBRA DE J.S. BACH: 910 € e diploma.

 • 250 euros 
 • 500 euros pra a gravación dun CD a través dos estudios Bruar e distribución dixital do mesmo a través de 81 plataformas online
 • Set de partituras de compositores galegos, concedido por “Dos Acordes”, valoradas en 60 euros

PREMIO “MARCIAL DEL ADALID”: AO MELLOR INTÉRPRETE DUNHA OBRA DUN COMPOSITOR ESPAÑOL : 1060 euros e diploma

 • Banqueta de piano “Hidrau model”, valorada en 400 euros
 • 500 euros pra a gravación dun CD a través dos estudios Bruar e distribución dixital do mismo a través de 81 plataformas online
 • Set de partituras de compositores galegos, concedido por “Dos Acordes”, valoradas en 60 euros

PREMIO ESPECIAL “NELSON FREIRE”: AO INTÉRPRETE PREFERIDO DO MESTRE NELSON FREIRE. Concerto en Sao Paulo e diploma

 • Concerto en Sao Paulo (Brasil)

PREMIO “ANDRÉS GAOS”: AO MEJOR INTÉRPRETE DUNHA OBRA DUN COMPOSITOR GALEGO. (NESTA EDICIÓN SAÚL CHAPELA): 910 euros e diploma/ A obra pódese escoitar no seguinte enlace: clique aquí.  Tamén pódese descargar en PDF: Descargar Obra (OBRA NON OBRIGATORIA). Notas de programa da obra AQUÍ

 • 250 euros 
 • 500 euros pra a gravación dun CD a través dos estudios Bruar e distribución dixital do mesmo a través de 81 plataformas online
 • Set de partituras de compositores galegos, concedido por “Dos Acordes”, valoradas en 60 euros
 • Un encontro co compositor Saúl Chapela 

 PREMIO “ROSALÍA DE CASTRO”: AO MELLOR INTÉRPRETE DUNHA OBRA DUNHA MULLER COMPOSITORA. Mínimo de 910 euros y diploma

 • Mínimo de 250 euros 
 • 500 euros pra a gravación dun CD a través de los estudios Bruar e distribución dixital do mesmo a través de 81 plataformas online
 • Set de partituras de compositores gallegos, concedido por “Dos Acordes”, valoradas en 60 euros

 PREMIO AOS SEMIFINALISTAS: A TODOS AQUELES PARTICIPANTES QUE PASEN Á SEMIFINAL. 660 euros e diploma de semifinalista

 • 500 euros pra la gravación de un CD a través dos estudios Bruar e distribución dixital do mesmo a través de 81 plataformas online
 • Set de partituras de compositores galegos, concedido por “Dos Acordes”, valoradas en 60 euros

PREMIO AOS PARTICIPANTES QUE NON PASEN A PRIMERA ROLDA: PRA AQUELES PARTICIPANTES QUE O XURADO CONSIDERE QUE DESTACARAN ESPECIALMENTE E NON PASARAN Á SEMIFINAL: 

 

 • Set de partituras de compositores galegos, concedido por “Dos Acordes”, valoradas en 60 euros

 

Algún dos premios poderían ser compartidos e o xurado non está obligado a conceder todos os premios, sendo as súas decisións inapelables. Durante o Acto de Clausura os gañadores recollerán seu galardón persoalmente, haberán de permanecer pra sacar as fotos oficiais e haberán de interpretar algunha obra no acto final, no caso de que lles sexa requerido. En caso contrario, podería revocarse o premio.Os premios da gravación do CD non son acumulativos pra aqueles participantes que obteñan máis dun premio.

 

 

CALENDARIO                                                                           

 • Dende el 1 de novembro ao 10 de xaneiro: Período de preinscripción y data límite pra a recepción de solicitudes 
 • Do 10 de xaneiro ao 1 de febrerio: Deliberación do Xurado de Preseleción
 • 2 de Febreiro: Comunícase aos preinscritos os que foron seleccionados
 • Do 2 de febreiro ao 8 de febrero: período de inscrición e pago pra os participantes seleccionados
 • 15 de abril ás 20:30: Concerto inaugural 
 • 16 abril ás 9:00 am: Recepción de concursantes e sorteo no Auditorio "Martín Codax" do Conservatorio Superior de Música de Vigo. 
 • 16 de abril ás 12:00: Primeira Rolda
 • 17 de abril ás 12:00: Primeira Rolda 
 • 18 de abril, ás 12:00: Primeira Rolda 
 • 19 de abril, ás 11:00: Semifinal 
 • 20 de abril ás 17:00: Final (Auditorio do Concello de Vigo)

 

(AMCG) Asociación Música Clásica Galicia - Teléfono de información +34 651109095 - info@vigopianocompetition.comamcg@musicaclasicagalicia.com

  

INFORMACIÓN XERAL

Descargar Bases do Concurso

>>Acceso al Formulario de Inscripción

Concurso Internacional de Piano “Cidade de Vigo”

A Asociación de Música Clásica de Galicia (AMCG) organiza o Concurso Internacional de Piano “Cidade de Vigo”.

Lugares de celebración:

Rúa de Manuel Olivié, 23, 36203 Vigo, Pontevedra

+34 651 109 095
info@vigopianocompetition.com